Skip to content

Enkeltsøjlede træktestere – Op til 5 kN

De enkeltsøjlede træktestere tilbyder mange muligheder for at udføre materialetests ved lav kraft, uanset testtype eller materiale der ønskes testet.

De universelle træktestere kan enten bruges i samspil med en kraftmåler til kompressionstest (tryk) og styrkeprøver (træk) eller som stand alone til øvrige typer af tests, så som peel test, friktionstest og lignende.