Skip to content

Video ekstensometre

VE1 video ekstensometer er baseret på et digitalt kamera og real time billeder for måling ved materialetests.
Video ekstensometre
VE1 er et højpræcisions videoekstensometer der er velegnet til både måling af materialekonstanter samt til ”Long travel” applikationer. 

Udstyret monteres på en trefod eller justerbar ramme som er fastgjort til trækprøvemaskinen. Det er således muligt at justere video ekstensometeret til den optimale position indenfor den valgte linses arbejdsområde.

Video ekstensometerets fordele:
- Sort arbejdsområde
- Findes i seks størrelser

Kontakt os så vi kan hjælpe dig med et ekstensometer, der passer til dit behov.