Skip to content

MT91 - Mikrohårdhedsmåler

MT91 er en automatisk mikrohårdhedsmåler der måler hårdheden i Rockwell.
MT91 - Mikrohårdhedsmåler
MT91 fra Newage er en automatisk mikrohårdhedsmåler, også kaldet mikrohårdhedstester, der måler hårdheden i Rockwell. Selve målingen sker ved at måle indtrykningsdybden i stedet for at lave en optisk måling af indtrykningsdiameteren i emnet.

MT91 mikrohårdhedsmåleren er kalibreret ved hjælp af NIST´s sporbare kalibreringsblokke og den er fremragende til hårdhedmåling i serier på f.eks. indsatshærdede emner. 

Den største fordel ved MT91 er muligheden for at lave hurtige testcykler og kombinere dem med en meget stor nøjagtighed. Ingen traditionel hårdhedsmåler kan så meget som komme i nærheden af denne performance. Dette skyldes bl.a. at der ikke er noget manuelt arbejde der skal udføres i form af at vurdering de efterladte indtryk. En total analyse af et indsatshærdet emne kan laves på få minutter og en enkelt hårdhedsmåling tager kun 6 sekunder. 

Her er tale om et samlet modulært system der består af en mikrohårdhedsmåler med kamera, 1 stk avancerede C.A.M.S. målesoftware samt et motoriseret X-Y plan. Kameraet anvendes til at lokalisere det område på emnet der skal testes samt til at definere hvordan måleserierne skal ligge. C.A.M.S. målesoftwaren styrer indertorhoved samt motorerne på X-Y planet og sikrer en meget høj positionsnøjagtighed under udførslen af selve testen. 

Selve indentoren er specielfremstillet og sidder inde i en stålkappe. Formålet med stålkappen er at registrere emnefladen inden forbelastningen påføres. Skulle emnet bøje under testen, så forbliver stålkappen i kontakt med emnefladen og sikre at referencepunktet er korrekt i forhold til indentoren. Disse unikke features gør MT91 mikrohårdhedsmåleren velegnet til test af store emneserier, da måleresultaterne er kvantificerbart bedre end dem man opnår på traditionelt hårdhedsmåleudstyr.

MT91 mikrohårdhedsmåleren fungerer på følgende måde:

Når stålkappen er på plads, påføres der en lille startkraft på indentoren for at bryde overfladen og sikre god kontakt. Dette betyder bl.a. at overfladefinishen ikke behøver at være lige så fin som på lignende hårdhedstestere på markedet. Med MT91 mikrohårdhedmåleren er korn 400 i langt de fleste tilfælde tiltrækkeligt.

Herefter påføres materialet yderligere en belastning og denne holdes et stykke tid. Denne belastning er dog væsentlig mindre end den man anvender på traditionelle Rockwell hårdhedstestere. Til sidst kører MT91 hårdhedsmåleren tilbage til startbelastningen og bibeholder denne kraft på emnet. MT91 hårdhedsmåleren udregner nu afstanden fra startkraften og ned til bunden af indtrykningen og omregner denne til en Rockwell værdi.

Kontakt os
så vi kan hjælpe dig med en hårdhedsmåler, der passer til dine behov.