Skip to content

Hvorfor skal du kalibrere din materialetester

Hvorfor skal du kalibrere din materialetester
Du har brugt mange penge på en højkvalitets materialetester, som opfylder alle dine testbehov, og du er glad for maskinen. Da du købte den, blev den kalibreret dér hvor den skulle stå, og du ved med sikkerhed, at den måler helt præcist. 

Men hvor præcist måler den egentlig efter et år? Og efter to? Hvor ofte skal du få kalibreret din materialetester, og hvem skal udføre kalibreringen så du er sikret det bedste resultat?

Hvorfor er det vigtigt at kalibrere din materialetester
Når du lige har købt din materialetester, vil den som regel blive kalibreret af leverandøren i forbindelse med opsætningen. Efter denne kalibrering er du sikret, at du nu har en køreklar materialetester, som måler dine tests og materialeprøvninger helt præcist.

Men tid, temperaturforhold, stød, slag, flytning og overbelastning slider på din materialetester, og efter at have været anvendt over en længere periode, begynder en materialetester helt automatisk at blive mindre præcis i sine målinger. Måske lægger du pludselig mærke til, at du ikke får de målinger, som du forventede, eller måske lægger du slet ikke mærke til de upræcise målinger. Men målingerne har en betydning for dine produkters kvalitet, og i sidste ende vil dine kunder måske kunne mærke en forskel i dine produkters kvalitet før du selv finder ud af, at der er noget galt. Det kan komme til at blive rigtig dyrt både for din virksomheds økonomi og renommé.

Hvor ofte bør du få kalibreret din materialetester
Et certifikat på en sporbar kalibrering er gældende i et år, så for at sikre at din maskine lever op til gældende krav omkring sporbar kalibrering, og at din materialetester i øvrigt måler korrekt, bør du således få foretaget en årlig kalibrering. Ved en årlig kalibrering af din materialetester er du sikret, at de små svingninger, der kan opstå i din materialetesters målinger, opdages inden udsvingningerne bliver større over tid, og får en betydning for dit produkts kvalitet og i nogle tilfælde også sikkerhed. 

Hvordan foretages en kalibrering

Når en materialetester kalibreres, gøres dette ved at kontrollere de referencepunkter som selve vejecellen har. Til dette formål anvendes kalibrerede vægtlodder som dækker hele vejecellens arbejdsområde. Disse lodder skal være sporbart kalibreret af et officielt institut som f.eks British Standard eller DANARK. Kun når du får udført en sporbar kalibrering, kan du være sikker på, at den enkelte vejecelle måler rigtigt. Skal serviceteknikeren f.eks. lave en kalibrering af en 100N vejecelle, så starter han med at hænge et 10N lod fast på vejecellen. Herefter aflæses maskinens visning og sammenlignes så med kalibreringsloddet pålydende. Herefter hænger serviceteknikeren et 20N kalibreringslod på vejecellen og foretager så igen en sammenligning af de to værdier. Dette gøres i alt 3 x 10 gange med henholdsvis 10N, 20N, 30N, 40N, 50N, 60N, 70N, 80N, 90N og 100N vægtlodder. Hvis maskinen ikke viser den korrekt værdi ved et eller flere af de 10 målepunkter, så retter serviceteknikeren værdien til og gemmer rettelsen inde i vejecellens hukommelse.

Hvem kan kalibrere din materialetester

Der er flere udbydere af kalibrering af materialetestere på markedet. Nogle er uafhængige kalibreringsvirksomheder med speciale i kalibrering, mens andre er leverandører af materialetestere.

Du bør altid vælge at få kalibreret din materialetester hos den leverandør som du har købt maskinen hos frem for en konkurrerende leverandør eller en uafhængig kalibreringsvirksomhed. Det er der flere årsager til. 

Know-how, reservedele og nedetid

Leverandøren af den materialetester som du har købt vil altid kende netop din materialetesters opsætninger helt ned i detaljen, har en masse erfaring, originale reservedele og ikke mindst know-how at bygge sin kalibrering op omkring. Får du kalibreret din materialetester hos din leverandør, og viser det sig at der skal skiftes en del på materialetesteren, så vil leverandøren altid have de originale reservedele på lager, hvor en uafhængig kalibreringsvirksomhed enten vil indsætte en reservedel, som ikke er lavet til netop din maskine, eller han vil skulle bestille reservedelen hjem, og du vil dermed ikke kunne anvende din materialetester i den periode det tager at få reservedelen leveret og monteret.

Specialister inden for kalibrering af avanceret måleudstyr
Som vi har været inde på, er det leverandøren af din materialetester, som kender netop din maskine helt til bunds. Men har du også tænkt på, at den virksomhed som du købte maskinen af udelukkende er specialiseret i materialetestere af samme type og mærke som din, hvor en uafhængig kalibreringsvirksomhed ofte beskæftiger sig med kalibrering af flere forskellige typer af måleprodukter? Der er stor forskel på kalibrering af skydelærere, mikrometerskruer og tommestokke, og kalibrering af specielfremstillede testmaskiner, hvor hver maskine har en unik kalibreringsopsætning.

Prisforskelle
Markedspriserne på kalibrering er meget tætte, og både leverandører og uafhængige kalibreringsvirksomheder tilbyder mængderabatter, hvis du har flere maskiner som skal kalibreres. Der er således ikke den store forskel i priserne for en kalibrering foretaget af kalibreringsvirksomheder, leverandør og konkurrerende leverandører. Du vil ofte modtage servicering af din maskine sammen med kalibreringen når du vælger din egen leverandør, hvilket blandt andet vil sige, at drivremme efterspændes, spindlen smøres og de øvrige maskindele gennemgås for slitage.